KONIEC ROKU! CO TO OZNACZA? PRZYGOTOWANIA I WYKONANIE INWENTARYZACJI...

Co to jest remanent – jest to inaczej spis z natury albo inwentaryzacji. Czynność polegająca na określeniu faktycznych stanów towarów widniejących w firmie.

Kogo obowiązuje?

  • podatników rozliczających się na zasadach ogólnych
  • podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego


UWAGA! Jest nadal wiele informacji np. w źródłach internetowych, iż ryczałt również ma obowiązek wykonywania inwentaryzację. Otóż nie. Obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów i materiałów obejmował ryczałtowców, ale do końca 2018 roku.

Czy wszyscy muszą go wykonywać? Otóż nie np. działalności usługowe.

Ale tutaj należy pamiętać, iż jeżeli jest wykorzystywany jakiś materiał pomocniczy przy działalności usługowej masz również taki obowiązek , np. zakłady fryzjerskie wykorzystują materiał pomocniczy do wykonywania usług tj. szampony, np. leki w zakładzie medycznym.
Kiedy sporządza się inwentaryzacje i jak często?

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia KPIR podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów:

  • na dzień 1 stycznia,
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • w razie zmiany wspólnika,
  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • w związku z likwidacją działalności.