Usługi księgowe 

kalkulator na biurkuOferta naszego Biura Rachunkowego obejmuje kompleksowe usługi księgowe. Obsługujemy mikro przedsiębiorców oraz małe i średnie podmioty gospodarcze, zapewniając zakres usług księgowych dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Zajmujemy się uproszczonymi ewidencjami, pełną księgowością oraz obsługą kadrowo-płacową firm. Naszą misją jest zapewnienie Klientom pełnej przejrzystości księgowej oraz zagwarantowanie braku stresu podczas kontroli podatkowych, dzięki czemu mogą Państwo skupić się na rozwoju swojego biznesu. Powierzając nam obsługę księgową swojej firmy, zyskują Państwo czas i pewność prawidłowości wszystkich rozliczeń oraz dotrzymania obowiązujących terminów. Klientom gwarantujemy rzetelną obsługę, stały dostęp do rachunkowości online i pełną poufność danych.

Swoje usługi oferujemy Klientom rozliczającym się w oparciu o różne formy opodatkowania m.in. księgę przychodów i rozchodów i ewidencję ryczałtową. Świadczymy również usługi kadrowo-płacowe – sporządzamy dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz prowadzimy rozliczenia ZUS.

Naszą ofertę adresujemy do zarówno początkujących, jak i zaawansowanych stażem przedsiębiorców. Klientom stawiającym pierwsze kroki w biznesie oferujemy pomoc w założeniu działalności gospodarczej obejmującą doradztwo w doborze najkorzystniejszej formy działalności i opodatkowania oraz wsparcie w organizacji formalności związanych z rejestracją spółki. Osobom, które prowadzą działalność gospodarczą zapewniamy wsparcie przy podejmowaniu decyzji finansowych z uwzględnieniem specyfiki biznesu i aktualnych przepisów.


Nasza oferta usług księgowych obejmuje:

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • monitorowanie stanu finansowego firmy;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.


Kadry i płace: 

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych;
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych przez Klienta na umowę o pracę;
 • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie i rozliczanie umów;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11);
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na konta pracownicze.

 

Księgowość online

Oferujemy naszym klientom możliwość współpracy bez wychodzenia z domu, czyli tzw. księgowość online. Dzięki temu i to całkowicie za darmo! współpraca może wyglądać tak:

 • Automatyzacje przekazywania faktur do Biura Rachunkowego
 • Dostęp do dokumentów księgowych 24/h
 • szybki kontakt z księgową poprzez aplikację - KONIEC Z ,,MAZANIEM " PO FAKTURACH
 • Bezproblemowe przejście przez zmiany, które wejdą w życie związane z KSEF.
 • Darmowe i nielimitowane wystawianie faktur
 • Kontrola nieopłaconych faktur i koszyk przelewów
 • Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne i komputer