telefon w dłoni,,ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ " OD 1/2022

Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowa preferencja podatkowa nazywana „ulgą dla klasy średniej. Jak wpłynie na twoje dochody?

 

1. DLA KOGO

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwała , jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

Z ulgi nie skorzystają:

  • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury
  • zleceniobiorcy
  • osoby uzyskujące przychody z umów o dzieł

 

2. JAK BĘDZIE LICZONA:

tabela ulgi

3.PUŁAPKI ROZLICZENIE ULGI W ZALICZKACH:

  • ZAROBISZ ZA MAŁO BĘDZIESZ MUSIAŁ DOPŁACIĆ PODATEK
  • ZAROBISZ ZA DUŻO BĘDZIESZ MUSIAŁ DOPŁACIĆ PODATEK
  • POSIADASZ UMOWĘ W KWOCIE NETTO - STOSOWANIE ULGI W CIĄGU MIESIĄCA NIE WPŁYNIE NA TWOJĄ WYPŁATĘ

 

 4. PRZYKŁADOWE WYLICZENIA:

wyliczenia dla pracownika

przykładowe wyliczenie 1