Zasiłek chorobowy od 2022

kobieta ze skarbonką#ZmianywZus

  • Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Do tej pory, przedsiębiorca, który opłacił składkę chorobową nawet jeden dzień po terminie tracił prawo do otrzymania zasiłku chorobowego i dopiero wysłanie prośby do ZUS o przywrócenie go do składki chorobowej ratowało przed utratą statusu zarejestrowanego do ubezpieczenia chorobowego.

Od 01/2022 zasada ta przestała obowiązywać. Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie muszą już składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie (co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków).

Jednakże, jak każda zmiana na lepsze – i ta ma również ograniczenia.

Nabycie prawa do zasiłku nowe przepisy umożliwiają osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

  • Zasiłek za pobyt w szpitalu

Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70 proc. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc.

  • Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.