Zmiany w formach opodatkowania od 1/07/2022


zamyślona kobietaJako Biuro Rachunkowe pragniemy przedstawić kilka punktów , które dotyczą zmian od 1/07/2022r w rozliczeniu podatkowym twojej działalności gospodarcze, które również mogą odpowiedzieć na kilka twoich pytań. Jak będzie wyglądało Twoje rozliczenie po kolejnych zmianach.

 

1. Zmiany w rozliczaniu skali podatkowej


1.1 Zmiana 17% stawki podatku na 12%
Od 1/07/2022 zostanie zmniejszony podatek do 12%, przy jednoczesny pozostawieniu kwoty wolnej od podatku 30.000,00 zł

Podstawa obliczenia PIT w PLN

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

120 000 PLN

17% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 PLN

120 000 PLN

 

  1. 800 PLN + 32% nadwyżki ponad 120 000 PLNOd 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy jak i twój pracodawca będą kalkulować PIT w oparciu o stawkę 12% (do kwoty 120 000 PLN), natomiast stawka ta ma obowiązywać w całym roku podatkowym, tj. o stycznia do grudnia 2022 r. (i w kolejnych latach). Uwaga! Nie trzeba korygować wcześniej obliczonego podatku, będzie to wyrównane wraz z rozliczeniem rocznym za 2022r.

 

1.2 Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W założeniu obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym ma zrekompensować planowaną likwidację ulgi dla klasy średniej, która z kolei początkowo miała rekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wprowadzone zostanie jednorazowe rozwiązanie polegające na obliczeniu hipotetycznego podatku
Oznacza to, iż nie będzie już wyliczeń przedstawionych przez nasze biuro w opracowaniu ,, ulga dla klasy średniej 1/2022.

1.3 Zmiana formy opodatkowania
Mimo iż ustawodawca przewidział możliwość zmiany formy opodatkowania jeszcze w tym roku mimo osiągniętych przychodów , to zmiana formy z zasad ogólnych na ryczałt bądź inna formę jest niemożliwa.

1.4 Rozliczenie składek ZUS
Niestety mimo iż ustawodawca przewidział z powrotem rozliczania składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów , tak dla skali podatkowej nie dał takiej możliwości.

 

2. Zmiany w rozliczaniu podatku liniowego


2.1 Możliwość odliczania składki zdrowotnej od dochodu
Od 1/07 przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym 19% będą miały możliwość pomniejszych dochód o zapłacona składkę zdrowotną ( również za osobę współpracującą) bądź uwzględnić je w bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów , ale będzie obowiązywać przy tym limit.
Łączna wysokość składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w 2022r. 8 700,00 zł. ( czyli w rozliczeniu podatkowym przedsiębiorca zyskuje tylko 1 653,00 zł )

2.2 Możliwość zmiany formy opodatkowania
Zmianę z formy opodatkowania liniowego na skalę podatkową będzie możliwe na zasadzie - ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022) za cały rok podatkowy,
Zmianę te będzie zgłaszało się zeznaniu rocznym do 2/05/2023r.
W tym przypadku :
• Składa się jedno zeznanie PIT36
• Należy przeliczyć składkę ZUS zdrowotną wg. Skali podatkowej i nie odliczy się ich od podatku
• Rozliczysz się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
Nie można złożyć wcześniej zeznania PIT36L inaczej zostaniesz wykluczony z możliwości zmiany formy opodatkowania.


3. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

 

3.1 Możliwość odliczania składki zdrowotnej od przychodu
Od 1/07/2022 będzie mógł odliczyć od przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej ( za siebie i osobę współpracującą )

Maksymalnie odliczyć :
• W przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. Gdzie miesięczna składka wynosi 335,94 (( 6 221,04 *60%)*9% ) - odliczenie limitowane 167,97 zł od przychodu
• W przypadku rocznego przychodu osiąganego od 60tys. Do 300 tys. Gdzie miesięczna składka wynosi 559,89 ( 6 221,04 * 9% ) - odliczenie limitowane 279,95 zł od przychodu
• W przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. Zł Gdzie miesięczna składka wynosi 1 007,81 ((6221304*180%)*9% ) - odliczenie limitowane 503,91 od przychodu
Nie można odliczać składek już zapłaconych w okresie od 1/01-30/06/2022

3.2 Możliwość zmiany formy opodatkowania
Jeżeli uznasz , że chcesz zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową możesz to zrobić.
Zmian można dokonać na dwa sposoby :
• Zmiana formy od 1/07/2022 –
• Będzie obowiązek złożenia dwóch zeznań podatkowych za 2022r – PIT28 oraz PIT36
• Odliczać 50% składki ZUS zdrowotnej zapłaconej od 1/01-30/06 od przychodu
• Będziesz mógł rozliczyć koszty za II półrocze 2022
• Nie rozliczysz się z małżonkiem
• zmianę należy złościć do 22/08/2022

• Zmiana formy opodatkowania od 1/01/2022
• Składasz jedno zeznanie PIT36 za 2022r
• Trzeba obliczyć składkę zdrowotną według skali i nie odliczysz ich od podatku
• Będziesz mógł rozliczyć koszty za cały rok 2022r. nie mając obowiązku zakładania wstecz KPIR.
• Rozliczysz się z małżonkiem albo osoba samotnie wychowująca dzieci
Co istotne nie możesz wcześniej złożyć zaznania rocznego PIT28, ponieważ to wykluczy możliwość zmiany formy opodatkowania na cały rok 2022.

3.3 Termin płatności podatku oraz złożenie zeznania rocznego

Standardowo w trakcie roku podatek zryczałtowany wpłacany jest do 20 dnia miesiąca po miesiącu osiągniętego przychodu ( za 05/2022 płacony do 20/06/2022 )
Jednakże ustawodawca przewidział zmianę taką, iż zaliczka za grudzień lub za IV kwartał 2022 r. nie będzie płatna wraz z zeznaniem rocznym czyli do końca lutego jak do tej pory, a od 01/01/2023 będziesz miał obowiązek zapłacić do 20/01/2023 r.
Natomiast zeznanie roczne będzie można złożyć aż do końca kwietnia.